home

ON-LINE CONTACT.

If you wish to consult us online, you can do this using this form. We will get back to you with our first impressions as soon as possible.

TREPAT AVOGADOS.

Rúa Xeneral Pardiñas núm. 40, 3º C
15701 - Santiago de Compostela
(A Coruña)

Tlf.: 981 59 76 11 (switchboard)
Fax: 981 59 52 40
E-mail: despacho@trepatavogados.com

© Trepat Avogados. NIF-33198284S - AVISO LEGAL - Os servizos prestados regulanse conforme ás Normas de Honorarios do Ilustre Colexio de Avogados de Galicia de 27 de setembro do 2.001 e ás Normas de Honorarios do Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela 22 de decembro do 2.008 - CÓDIGO DE CONDUCTA