home

Official state bulletin (BOE).

Galician official bulletin (DOG).

Council for Galician Advocacy.

Council of Judicial Power.

Ministry of Justice.

Justice Council. Xunta de Galicia.

Galician Art Council.

Judges for democracy.

Galician Parliament.

Members of congress.

Amnesty International.

© Trepat Avogados. NIF-33198284S - AVISO LEGAL - Os servizos prestados regulanse conforme ás Normas de Honorarios do Ilustre Colexio de Avogados de Galicia de 27 de setembro do 2.001 e ás Normas de Honorarios do Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela 22 de decembro do 2.008 - CÓDIGO DE CONDUCTA